Systemy głosowe to:

Wymiana wszelkich danych pomiędzy systemem a operatorem za pomocą komend głosowych
bez konieczności wprowadzania ich za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

redukcja błędów

do <1

wzrost produktywności

do 35%

krótsze szkolenia

do 50%

lepsza ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Login

Reset Your Password