Regulamin przetwarzania danych osobowych przez IBCS Poland

W celu przetwarzania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. IBCS Poland staje się tymczasowym Administratorem Pana(i) danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon podanych IBCS Poland za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (Internet, telefon, poczta elektroniczna i tradycyjna, kanały social media, spotkania bezpośrednie, itp.)

2. Podane dane osobowe zostaną zapisane w systemie CRM (oprogramowanie klasy Customer Relationship Management używane przez IBCS Poland do zarządzania obiegiem informacji ze swoimi Klientami) i będą tam przechowywane do czasu otrzymania od Pana(i) zgody na ich przetwarzanie w celach określonych poniżej poprzez wyraźne zaznaczenie zgody na fakt przetwarzania danych, lecz nie dłużej niż 7 dni.

3. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie Pana(i) podstawowych danych, o których mowa w pkt. 1 w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

a. nawiązania kontaktów handlowych i realizowania zamówień,

b. przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez IBCS Poland i jej partnerów biznesowych,

c. dalszego przekazywania przez IBCS Poland danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 3a i 3b.

IBCS Poland staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

4. Dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów biznesowych IBCS Poland określonych na stronie https://www.ibcs.pl/poznaj-nas/partnerzy-biznesowi/ w celu uzyskania specjalnej oferty.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline.

6. Przez cały czas przechowywania i przetwarzania danych ma Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.

7. W każdej chwili ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w sytuacji do zmiany zakresu przetwarzania określonego w pkt. 3 lub cofnięcia zgody na konkretnych zakres lub wszystkie zakresy przetwarzania określone w pkt. 3 niniejszego regulaminu. W tym celu należy napisać maila na adres rodo@ibcs.pl

8. W każdej chwili, w przypadku stwierdzenia naruszenia Pana(i) danych osobowych ma Pan(i) prawo zgłosić to do Organu Nadzorczego GIODO.