Kompletacja zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień to kluczowy element logistyki magazynowej. Doskonałym narzędziem pomocnym w jej przeprowadzeniu jest technologia pick by voice. Technologia głosowa wspiera realizację procesów magazynowych jednak najszybciej widoczne korzyści zyska strefa kompletacji. Komunikacja przy użyciu poleceń głosowych to szczególnie wartościowe rozwiązanie dla centrów handlowych, operatorów logistycznych, sieci handlowych oraz magazynów gdzie kompletacja towarów odbywa się przez pracowników posługujących się różnymi językami. Ponadto znajdzie ona zastosowanie przy wspieraniu procesów produkcyjnych oraz podczas przeprowadzania kontroli i inspekcji.

Rozwiązania głosowe i łatwa integracja

Technologia pick by voice przekształca polecenia z systemu WMS na polecenia głosowe. Dzięki temu komunikacja na linii systemem, a operator odbywa się przy użyciu komend głosowych. Z uwagi na to, że coraz chętniej wykorzystuje się systemy głosowe w małych i średnich przedsiębiorstwach, przygotowane zostały rozwiązania, które integrują się z wiodącym oprogramowaniem ERP, takim jak SAP Business One oraz Microsoft Dynamics. Również w przypadku takiego modelu biznesowego, systemy głosowe pomagają zwiększyć wydajność przedsiębiorstw, a także pozwalają lepiej wykorzystać ich potencjał logistyki magazynowej.

Kompletacja zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień – zalety dzięki pick by voice

Strefa kompletacji to obszar, na którym warto się tu skupić w szczególności, ponieważ to jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych etapów procesów magazynowych. Błąd lub opóźnienie popełnione w strefie kompletacji może mieć ogromny wpływ na jakość obsługi klienta i wzrost kosztów operacyjnych.

Dzięki systemom głosowym kompletacja towarów staje się znacznie uproszczona, co w efekcie przekłada się na szybszą i bardziej precyzyjną realizację tego procesu. Klienci osiągają znaczące korzyści już w pierwszym roku stosowania tego systemu.

Systemy głosowe wykazują wysoką efektywność również w branży e-commerce. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań można szybko reagować na trendy i zmiany na rynku. Oszczędność czasu i wyższa efektywność gwarantowana!

Nie tylko kompletacja zamówień

Kompletacja towaru jako obszar zastosowania systemów głosowych przynosi największe korzyści. Jednak dzięki technologia pick by voice dodatkowo możesz obniżyć koszty pracy na magazynie oraz usprawnić procesy uzupełniania towarów, procesy przepakowania, przyjęcia na magazyn, załadunku towarów czy ich transferu– w zależności od specyfikacji pracy magazynu.