Systemy głosowe to:

rozwiązania, gdzie wymiana wszelkich danych pomiędzy systemem a operatorem za pomocą komend głosowych
bez konieczności wprowadzania ich za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

redukcja błędów

do 50%*

wzrost produktywności

do 35%*

krótsze szkolenia

do 50%*

obniżona fluktuacja

o 30%*

mniejsza ilość wypadków

o 20%*

*wg danych producenta

Login

Reset Your Password