Systemy głosowe i ich zastosowanie

Systemy głosowe i ich zastosowanie

 

Systemy głosowe to rozwiązania, które coraz częściej można spotkać w magazynach. To doskonałe narzędzie do optymalizacji procesów, a szczególnie kompletacji w magazynie. Jak dokładnie działają? Odpowiedź poniżej.

Czym są systemy głosowe?

Systemy głosowe, tzw. pick by voice, to rozwiązanie wykorzystujące technologie rozpoznawania mowy, a także przekształcania zleceń z systemu WMS na określone polecenia głosowe. W tym przypadku wymiana danych pomiędzy systemem a operatorem, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komend głosowych. Nie ma potrzeby wprowadzania danych na klawiaturze czy za pomocą czytnika. Eliminuje to także konieczność odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

Systemy głosowe – wpływ technologii na efektywność procesów

Nowoczesne technologie, takie jak system zmiany mowy na tekst Honeywell Speech Recognition czy automatyczne systemy konfiguracji Touch Connect skutecznie wpływają na poprawę ergonomii pracy, dzięki czemu produktywność np. w procesie kompletacji towaru wysyłkowego wzrasta nawet o 35%.

Systemy głosowe doskonale sprawdzają się przede wszystkim w firmach dystrybucyjnych, u operatorów logistycznych, a także wszędzie tam, gdzie proces kompletacji jest najbardziej czasochłonny. Z powodzeniem również można je zastosować w chłodniach i w mroźniach, gdzie praca z kartką papieru lub terminalem jest utrudniona ze względu na panujące tam warunki.

System głosowy Honeywell Voice

Warto podkreślić, że systemy głosowe wpływają na uproszczenie, a w konsekwencji także przyspieszenie różnych procesów. Dzięki temu, doskonale sprawdzają się w magazynach, realizujących od kilkuset do ponad 1 000 pozycji na godzinę! Takie rozwiązanie daje znaczną przewagę nad innymi technologiami – takimi jak skaner kodów kreskowych lub kartka papieru.

Reasumując, najważniejsze czynniki przemawiające za wyborem technologii głosowej to:

  • rozbudowane zlecenia kompletacyjne (duża ilość pozycji, multipicking),
  • odciążenie rąk pracownika,
  • duża rotacja pracowników,
  • towarzysząca temu duża dynamika zmian,
  • obsługa szczytów sezonowych.

Systemy głosowe – jak dokładnie działają?

Jak wspomniano wyżej, systemy te działają na zasadzie wymiany danych, która odbywa się wyłącznie poprzez komendy głosowe pomiędzy systemem a operatorem.

Operator jest wyposażony w przenośny terminal zamocowany na pasku, a także w zestaw słuchawkowy, przez który wysłuchuje komendy wydawane przez system. Ten sam zestaw służy mu ponadto do odpowiadania – tak, by płynnie potwierdzać realizację poszczególnych operacji.

Realizacja  zadania kompletacji przykładowo mogłaby wyglądać następująco: operator pobiera zlecenie do realizacji – system wskazuje lokalizację – operator ją potwierdza – system wskazuje ilość/wagę do pobrania – operator czuwa nad załadunkiem, a ostatecznie także potwierdza pobraną ilość/wagę oraz inne wymagane dane (takie jak na przykład numer partii).

Systemy głosowe
Systemy głosowe

Cały system składa się zatem z czterech elementów. Po pierwsze z głosowego terminala, czyli z przenośnego komputera, który przetwarza komunikaty systemu na komendy i komunikaty głosowe operatora na akcje w systemie. Po drugie, z zestawu słuchawkowego, stanowiącego tu  specjalistyczne połączenie układu mikrofonów i głośników, docenianego szczególnie w wymagających warunkach środowiska magazynowego. Po trzecie, z biznesowego oprogramowania, odpowiadającego za realizację i kontrolę zadań (np. zleceń kompletacji). I wreszcie: po czwarte, z administracyjnego oprogramowania, na które składa się konsola do administrowania, zarządzania i monitorowania urządzeń i użytkowników.

Systemy głosowe – jakie mają zalety?

  • poprzez automatyzację procesów – umożliwiają zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa, a także wpływają na przyspieszenie prac logistyczno-magazynowych. Innymi słowy, znacznie poprawiają wydajność firmy – nawet o 35%! Redukcja błędów wynosi nawet do <1 na 1 000 pozycji do skompletowania! Innymi słowy, dokładność może wzrosnąć do 99,99%!
  • głosowa obsługa systemu daje duże możliwości w przypadku pracowników obcojęzycznych. System obsługuje ponad 35 różnych języków, w tym najpopularniejsze wśród pracowników sezonowych,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu. Systemy te są łatwe w obsłudze, co przekłada się na szybszą realizację zadań, minimalizację procesów manualnych i znaczne ograniczenie ilości błędów, a także skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników, np. pracowników sezonowych – nawet o 50%. Wszystkie te elementy wpływają na znaczne usprawnienie, i co za tym idzie, niższe koszty operacyjne magazynu,
  • co więcej, poprzez wyeliminowanie klawiatury i ekranu, a także uwolnienie rąk i oczu pracowników, ergonomia i jakość pracy znacznie się poprawia. Pracownicy mogą się skupić całkowicie na realizacji zadania, które mają do wykonania – nie rozprasza ich konieczność odczytywania i wprowadzania danych na wyświetlaczu. To, że ich ręce nie są zajęte obsługą terminala czy czytnika, wpływa również na szybkość realizacji zadania i zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu.