Systemy głosowe to:

rozwiązania, gdzie wymiana wszelkich danych pomiędzy systemem a operatorem za pomocą komend głosowych
bez konieczności wprowadzania ich za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

do 50%*

redukcja błędów

do 35%*

wzrost produktywności

do 50%*

krótsze szkolenia

o 30%*

obniżona fluktuacja

o 20%*

mniejsza ilość wypadków

*wg danych producenta

Jak działają systemy głosowe?

 

W rozwiązaniach głosowych wszelka wymiana danych pomiędzy systemem a operatorem odbywa się za pomocą komend głosowych bez konieczności wprowadzania danych za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

Przykładowy przebieg procesu przy realizacji zadania kompletacji wskazanego towaru w magazynie wygląda następująco:

 • operator otrzymuje komunikat z informacją o strefie i numerze lokalizacji,
 • operator potwierdza dotarcie do właściwej lokalizacji poprzez odczytanie cyfry kontrolnej dla lokalizacji,
 • system wysyła komunikat o ilości / wadze jaka ma zostać pobrana,
 • operator ładuje towar i potwierdza załadowaną ilość i wagę
Systemy głosowe usprawniające pracę magazynu – dowiedz się więcej

  Elementy systemów głosowych

   

  • interfejs pomiędzy systemem głosowym a systemem WMS,
  • przenośny terminal głosowy (komputer mobilny),
  • zestaw słuchawkowy,
  • aplikacja zarządzająca (konsola).

  Główną rolą interfejsu jest wymiana danych pomiędzy systemem głosowym i WMS na temat zlecanych zadań, statusu ich wykonania, itp..

  Przenośny terminal jest wykorzystywany do konwersji komunikatów tekstowych wysyłanych przez system głosowy na dźwięk i zamiany komunikatów głosowych operatorów na postać tekstową. Jako terminale mogę być wykorzystane urządzenia dedykowane do systemów głosowych, np. Talkman seria A700/ A700x lub standardowe terminale przenośne (komputery mobilne) z odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem.

  Niezbędnym elementem systemu głosowego są specjalne zestawy słuchawkowe dostosowane do potrzeb operatora. Cechują się one wysoką odpornością mechaniczną na warunki środowiska oraz wysokiej jakości mikrofonami, zdolnymi filtrować szumy otoczenia tak, żeby wykluczyć przekłamania przy konwersji dźwięku na tekst, wynikające z zakłóceń zewnętrznych.

  Rolą konsoli jest nadzorowanie sesji oraz przechowywanie tzw. profili użytkownika, na bazie których system uczy się rozpoznawać ich mowę.

  kompletacja ibcsVoice G1_1
  kompletacja ibcsVoice G1_2
  kompletacja ibcsVoice G1_1
  kompletacja ibcsVoice G1_2
  previous arrow
  next arrow

  Zastosowanie rozwiązań głosowych

  Zastosowanie ibcsVoice w branżach

  Login

  Reset Your Password