Urządzenia do kompletacji głosowej

Terminale głosowe wraz z zestawem słuchawkowym umożliwiają dwukierunkową wymianę informacji za pomocą komend głosowych pomiędzy pracownikiem magazynu a systemem informatycznym zarządzającym pracą na magazynie.

Talkman A730x
Terminale głosowe
Honeywell SRX2
Zestawy słuchawkowe