Technologia głosowa – jak to działa?

Jak działają systemy głosowe?

W rozwiązaniach głosowych wszelka wymiana danych pomiędzy systemem a operatorem odbywa się za pomocą komend głosowych bez konieczności wprowadzania danych za pomocą klawiatury lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.

Przykładowy przebieg procesu przy realizacji zadania kompletacji wskazanego towaru w magazynie wygląda następująco:

  1. operator otrzymuje komunikat z informacją o strefie i numerze lokalizacji,
  2. operator potwierdza dotarcie do właściwej lokalizacji poprzez odczytanie cyfry kontrolnej dla lokalizacji,
  3. system wysyła komunikat o ilości / wadze jaka ma zostać pobrana,
  4. operator ładuje towar i potwierdza załadowaną ilość i wagę.
zasada działania systemu głosowego

 

Elementy systemów głosowych

  • interfejs pomiędzy systemem głosowym a systemem WMS,
  • przenośny terminal głosowy (komputer mobilny),
  • zestaw słuchawkowy,
  • aplikacja zarządzająca (konsola).

Główną rolą interfejsu jest wymiana danych pomiędzy systemem głosowym i WMS na temat zlecanych zadań, statusu ich wykonania, itp..

Przenośny terminal jest wykorzystywany do konwersji komunikatów tekstowych wysyłanych przez system głosowy na dźwięk i zamiany komunikatów głosowych operatorów na postać tekstową. Jako terminale mogę być wykorzystane urządzenia dedykowane do systemów głosowych, np. Talkman seria A700/ A700x lub standardowe terminale przenośne (komputery mobilne) z odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem.

Niezbędnym elementem systemu głosowego są specjalne zestawy słuchawkowe dostosowane do potrzeb operatora. Cechują się one wysoką odpornością mechaniczną na warunki środowiska oraz wysokiej jakości mikrofonami, zdolnymi filtrować szumy otoczenia tak, żeby wykluczyć przekłamania przy konwersji dźwięku na tekst, wynikające z zakłóceń zewnętrznych.

Rolą konsoli jest nadzorowanie sesji oraz przechowywanie tzw. profili użytkownika, na bazie których system uczy się rozpoznawać ich mowę.

 

Zastosowanie rozwiązań głosowych

Systemy głosowe stanowią technologię komplementarną wobec popularnych rozwiązań stosowanych w magazynach, np. wykorzystujących kody kreskowe lub RFID. Mogą one jednak znacznie uprościć i przyspieszyć prace związane z obsługą magazynu wszędzie tam, gdzie stosunek czasu przetwarzania danych (odczyt i wprowadzanie danych) do czasu produktywnego (fizyczna realizacja zadania) jest wysoki.

Z taką sytuacją mamy do czynienia np. podczas operacji kompletacji. Dlatego też systemy głosowe są stosowane głownie przy tym procesie (42% systemów), a w żargonie środowiskowym najczęściej określa się je systemami pick-by-voice.

Zalety stosowania technologii głosowej w stosunku do metod tradycyjnych można też wskazać w innych procesach, jak uzupełnienia, transfery, czy nawet przyjęcia. Można spotkać magazyny, w których systemy głosowe są jedynym zastosowanym rozwiązaniem, są również i takie, gdzie systemy głosowe stosuje się tylko w wybranych obszarach, a pozostałe operacje wykonywane są metodą tradycyjną. Należy pamiętać, aby przed instalacją systemu, skrupulatnie i wnikliwe przeprowadzić analizę ROI i na tej podstawie podjąć decyzję jaka technologia, w jakim procesie przyniesie najwięcej korzyści. Dzięki swoim zaletom (redukcja błędów i zwiększenie produktywności), systemy głosowe pomagają uzyskać znaczące oszczędności nakładu czasu i środków przy realizacji wybranych procesów logistycznych. Wysoka skuteczność systemu gwarantuje szybki zwrot inwestycji.